А протокола по страхуванню в д непрацездатност бланк